Eesti Geoloogiakeskus on likvideeritud.

Lisainfot saab e-posti teel : egk@egk.ee